15 Jul 2013

Fed, monetarna ekspanzija i inflacijaOhrabrujući razgovor o istoriji, stanju i perspektivi finansijskog sistema. Po prvi put sam čuo od nekoga ono što je meni intuitivno paralo mozak. Ogromna monetarna ekspanzija napravila je ogromnu inflaciju, ali inflaciju u finansijskom sektoru koji prošao kroz čitav niz efekata pogrešnih i preteranih investicija. Takođe, neprestano doživljavamo balone i recesije u finansijskom sektoru i to će se nastaviti dokle god budemo imali centralno bankarstvo bazirano na trenutnim principima. 

No comments:

Post a comment