30 Apr 2012

Michael Crichton's "Prey"

Pretpostavljam da su svi gledali ili barem čuli za film "Park iz doba Jure" - pisac knjige po kojoj je napisan scenario je Majkl Krajton, po meni izuzetno dobar pisac trilera. Imao sam prilike da pročitam još dve njegove knjige: Mrežu vremena i Plen. Obe toplo preporučujem, a iz ove druge ću vam prekucati jako zanimljiv odlomak.

"Mej je bila dobar biolog, ali za primate. Navikla je da proučava male grupe visoko inteligentnih životinja koje imaju hijerarhiju dominacije i vođe grupa. Ona je znala da je složeno ponašanje posledica inteligencije. I bilo joj  je teško da pojmi snagu snagu samoorganizovanog ponašanja kod velike grupe glupih životinja.

U svakom slučaju, ovo je bila duboka ljudska predrasuda. Ljudska bića očekuju da u svakoj organizaciji postoji centralna komanda. Države imaju vladu. Korporacije imaju direktore. Vojske imaju generale. Ljudska bića veruju da bi bez centralne komande organizacijom zavladao haos, pa bi bilo nemoguće postići išta značajno.

Sa tog stanovišta, teško je poverovati da krajnje glupa stvorenja, sa mozgom manjim od glave čiode, mogu biti sposobna da grade komplikovanije objekte nego ljudi. Ali, zaista jesu.

Afrički termiti su klasičan primer. Ovi insekti prave zemljane humke nalik na zamkove, prečnika 100m, sa tornjevima koji sežu u vazduh 6m. Da biste shvatili njihov uspeh, morali biste da zamislite da su termiti veliki kao ljudi, pa bi tada te humke bile neboderi visoki kilometar i po, prečnika 8 km. A kao i neboder, humke termita imaju složenu unutrašnju arhitekturu koja im obezbeđuje svež vazduh, odvodi višak CO2 i toplote itd. Unutar strkture su bašte u kojima se gaji hrana, prebivališta za pripadnike kraljevske porodice i stambeni prostor za čak 2 miliona termita. Ne postoje čak ni dve potpuno iste humke. Svaka se pravi zasebno, da zadovolji potrebe i iskoristi prednosti određenog mesta.

Sve se to postiže bez arhitekte, preduzimača, bez centralnog rukovodstva. Niti termiti imaju projekat u genima. Naprotiv, te ogromne građevine rezultat su prilično jednostavnih pravila uzajamnosti koja pojedinačni termiti poštuju. (Pravila kao što je: Ako namirišeš da je drugi termit bio ovde, na ovo mesto stavi komadić zemlje). Pa ipak, ishod je svakako složeniji od bilo koje ljudske tvorevine."

Za mene je ovo jako lepa aluzija na tržište i ekonomski sistem. I na ljudsku potrebu da ga uređuju jer misle da je svuda potreban neki hijerarhijski uređen lanac sa vođom, iako samo postojanje tržišta počiva na jako prostim pravilima uzajamnosti (Primera radi: Ako mi sae svidi i imam dovoljno para, kupiću).

No comments:

Post a Comment