14 Feb 2013

Preporuke za dva programa

Ostalo je još malo vremena da se prijavite na Akademiju Liberalne Politike u organizaciji LibeKa. Ove godine LibeK daje 4 pune stipendije za kotizaciju i prateće programe. Ako vas zanimaju politika i ekonomija i na fakultetu ste, prijavite se obavezno.

Druga stvar je AIPES program u Pragu, koji će ove godine biti bolji nego ikada, zato što je urađena detaljna reforma programa. Ko je zainteresovan može da mi pošalje email i proslediću mu detaljniju brošuru.


1 comment:

  1. Zaista originalno ime APES, htedoh reci AIPES

    ReplyDelete