17 May 2012

Free Market Road Show 2012

Toplo preporučujem jednodnevnu konferenciju Free Market Road Show koji dolazi u Beograd. Među njima je trebalo da bude i Jose Pinera no on će ipak zaobići Beograd (dolazi u Sarajevo i Zagreb koji su pre i posle). No i bez čileanskog reformatora ova konferencija ima šta da ponudi. Pogledajte spisak govornika i vidite šta vas zanima. Posebno bih istakao dvojcu govornika Erich Weede i Ed Stringham.

No comments:

Post a Comment