29 Oct 2012

Neto izvoz


PLATNI BILANS (mlrd. evra)
2007
2008
2009
2010
2011
uvoz robe
-13,451
-15,971
-11,096
-12,176
-13,952
izvoz robe
6,383
7,416
5,978
7,402
8,438
BILANS TEKUĆEG RAČUNA
-7,068
-8,555
-5,118
-4,774
-5,514
u % BDP
-18%
-22%
-7%
-7%
-9%
BILANS FINANSIJSKOG RAČUNA
5,176
7,133
2,207
1,986
2,752
SDI
742
-1,687
2,363
-929
1,801

izvor: Kvartalni Monitor Vol. 27, FREN


Ovaj post je namenjen onima koji veruju da depresijacija dinara pomaže izvozu. Ja ovde neću ići u detaljnu analizu, trebaju mi podaci i za 2012 (procene) i naravno stepen depresijacije. Ne bih želeo da išta konretno zaključujem na osnovu godišnjih podataka, radije bih radio na osnovu kvartalnih a najbolje na osnovu mesečnih. No prvi utisak je da je logička rasprava iz svih prethodnih postova, koja tvrdi da depresijacija ne pomaže izvozu tačna. Maršal-Lerner najverovatnije ne važi, ili ako važi zanemarljiv je u odnosu na troškove koje donosi inflacija i rast troškova uvoznih proizvoda, mašina i kapitala.

Ponavljam zaključak svih prethodnih postova, izborom fleksibilnog kursa žrtvujemo finansijsku stabilnost, nisku inflaciju, predvidljivije poslovno okruženje i veći stepen integracije sa inostranstvom zarad nezavisne monetarne politike koja je dala nikakve rezultate, uz nadu da manipulacijom inflacije i kretanja valute možemo podstaći ekonomski rast (koga nema).

No comments:

Post a Comment