12 Oct 2012

prognoze MMF za Srbiju

Međunarodni Monetarni Fond izašao je sa novim prognozama za privredna kretanja Srbije. Prognoziranje u Ekonomskoj analizi često se svede na gledanje u pasulj, barem što se tiče preciznosti. Upravo zbog toga smatram da je potrebno objasniti koja je verovatnoća da su poslednje prognoze tačne. 

Analitičari fonda predviđaju privredni pad od -0.5% u ovoj godini. U aprilu kada su prošli put davali opštu analizu spustili su prognozu sa 1.5 na 0.5% rasta. Dakle tada su omanuli ponovo za 1%. 

Zapravo prognoze MMF obično se svedu na evidentiranje očiglednog, da prethodna prognoza nije bila tačna i da je stvar otišla dođavola. Barem je u Srbiji poslednje tri godine to permanentni slučaj. Gledajući kvartalna kretanja, te novo zaoštravanje zbog podizanja PDV i više inflacije smatram da je ova prognoza optimistična i da će pad BDP biti bliži -1%, ako stvari krenu naglo nagore onda sledi i veći pad.

Druga bitna tačka prognoze je inflacija, gde MMF predviđa rast potrošačkih cena za 5,9% u ovoj i 7+ u narednoj godini. Ovo tek nema šanse da je tačno. Hrana, energenti, usluge sve je već do septembra otišlo gore i to po takvom trendu da je prognoza od 5,9% u ovoj godini verovatno već otišla gore. A tek se čeka efekat podizanja PDV koji će sam napumpati oko 1,5 do 2% inflacije, dakle ova prognoza je potpuno nemoguća.

Na kraju zanimljivo je da MMF predviđa i beleži rast platnobilansnog deficita, odnosno produbljivanje deficita tekućeg računa. To je veoma zanimljiv podatak za raspravu o režimu kursa jer izbija i poslednji argument pristalicama fleksibilnog kursa, da depresijacija valute povećava pokrivenost uvoza izvozom. Upravno suprotno se događa u Srbiji, a dobrom ekonomskom analizom dolazi se do zaključka da je pad izvoza očekivan.

No comments:

Post a Comment