9 Nov 2012

Kontrolor i CvN

Prijatelji iz Mreže za političku odgovornost su pokrenuli novi program Kontrolor, čiji je cilj veće informisanje građanja o stanju javnih finansija i ekonomskoj politici Vlade. Prvi cilj projekta je osmišljen da bude dostignut postavljanjem semafora javnog zaduživanja na nekom prometnom javnom mestu koji bi pokazivao realni stanje javnog duga, a drugi serijom kratkih klipova i ekonomskih analiza koji bi tematiku državne potrošnje i konkretne poteze Vlade približili građanima - poreskim obveznicima na što je moguće bliži nivo. Pavle i ja smo angažovani kao autori ekonomskih članaka i planirano je da se svake nedelje na sajtu objavi po jedna analiza, i najmanje jedan komentar sa ocenom neke mere - tkzv barometar. Trenutno su okačeni članci o privatizaciji javnih preduzeća i predviđenom budžetskom deficitu za narednu godinu. Ovo je potpuno jedan nov način komunikacije sa širokom populacijom o ekonomskoj politici i o tome kako funkcioniše privredni sistem cele zemlje, i to na način da svako može da razume osnovne probleme i predložena rešenja. Stoga mislim da je jako korisno pratiti ovaj sajt. Želimo im puno sreće!

No comments:

Post a comment