6 May 2011

Beda ekonomije

Ovih dana sam dovršio svoje prvo čitanje Hayekove knjige Cene i Proizvodnja. Imam ambiciju da u narednim nedeljama objavim kratki sažetak ove knjige i teorije koju je Hajek izneo u ovoj knjizi (teorija kapitala, proizvodnje i poslovnih ciklusa) uz dovoljan broj citata. 

Ovom prilikom hteo bih da prenesem i jedan tekst sa Tržišnog Rešenja, koji tek sada razumem. Radi se o tekstu Ivana Jankovića, "Beda ekonomije". Naslov neodoljivo podseća na Bedu istoricizma Karla Popera a poruka je sledeća: novac u današnjoj ekonomskoj teoriji ima mesto eksternog faktora koji treba da obezbedi funkcionisanje slobodnog tržišta dok je vizija koju Ivan Janković prezentuje da je novac deo tržišta, odnosno najbitnija komponenta, kao najvrednija roba koja menja sve druge robe u razmeni.

Želim i da čestitam blogu Tržišno rešenje na 500.000 poseta u 5 godina postojanja.

No comments:

Post a Comment