31 Oct 2011

Childrenomics


Tnak you Dan Mitchell from Cato Institute.


The Life and Thought of Friedrich August von Hayek (2003)Prenosim vam video koji je Liberty Fund napravio 2003. godine. Prilično detaljan opis života i rada. Hajekov život i rad je priča dvadesetog veka, sukoba kolektivnih i individualnih ideja, debate o mogućnosti socijalizma i kapitalizma i uopšte rasprava o ulazi ekonomije i ekonomskog razmišljanja.

16 Oct 2011

Prvi rođendan

Danas je godinu dana kako smo Pavle i ja počeli da blogujemo na Club von Neumannu. Za ovo vreme smo objavili 71 post i zabeležili nešto preko 9000 poseta. I, statistikom smo izuzetno zadovoljni.

Preskočio bih herojske priče o tome kako smo se odlučili da napravimo blog, i šta se sve u međuvremenu izdešavalo, već bih ovu priliku iskoristio da napravim mali pregled meni najzanimljivijih postova koje smo objavili.

Tako bih posebno izdvojio Pavlove analize tekućih problema srpske ekonomije poput regulacije taksi usluga u Beogradu, pitanje prodaje Telekoma i štrajka sindikalaca. Ali i tekstove koji se bave visokom teorijom – početak serije postova o Cenama i proizvodnji, i ponovno čitanje Kouzovog teksta o problemu društvenog troška. Da ne preteram, iako bih još mogao da nabrajam, dodao bih još samo svoju mini seriju postova o švedskoj državni blagostanja.

Rekao bih i da smo napravili jedan ogroman propust. Za godinu dana blogovanja smo propustili da napišemo ijedan post o jednom od najvećih umova u istoriji civilizacije, po kome smo i nazvali blog, John von Neumannu. Dok to ne ispravimo, preporučio bih svima da izguglate i pročitate sami koliko god možete njegovih i o njemu tekstova, jer se radi o misliocu najvišeg ranga kojeg nikako ne biste smeli da ispustite u obrazovanju.

Last but not least, hvala što nas posećujete i čitate, što komentarišete i hvala što nas šerujete! Veliki deo čitalaca je došao upravo preko vaših postavljenih linkova.

Do čitanja

4 Oct 2011

Bikini statistika

Jedan netačno prenešen citat glasi: "Statistika je kao bikini, pokazuje sve a ništa ne otkriva". Ovaj video ilustruje koliko se lako i često lažiraju statistički podaci u medicini. Kao prirodna nauka, medicina traži statistički značajne efekte nezavisne promenljive u kontrolisanom okruženju. Problem je kada se to okruženje ili podaci koji se posmatraju kontrolišu da bi se dobio "odgovarajući" rezultat. To nije nimalo teško. Možete zamisliti koliko tek malverzacija i statističkih prevara leži u ekonomskim istraživanjima u kojima se pokušavaju uhvatiti efekti pojedinih promenljivih u nejasnom i nekontrolisanom okruženju - ljudsko društvo. 

Okupacija

Naleteo sam na listu zahteva koju je predložio jedan od aktivista Occupy Wall street na zvaničnom forumu. Možda je ovo i neka šala jer lista zahteva prosto deluje neverovatno!

Tu ćete naći sve, od podizanja carina na uvoz da se izjednače konkurentne nadnice iz nerazvijenih zemalja, besplatno visoko školstvo, preko hiljadu milijardi u infrastrukturu pa sve do jednostranih otpisa svih svetskih dugova. Ne pada mi na pamet da gubim vreme da pokazujem koliko su ovi zahtevi nerealni, međusobno nekonzistentni, glupi, štetni i na kraju koliko nemaju veze sa zaključnom rečenicom: 
"These demands will create so many jobs it will be completely impossible to fill them without an open borders policy." 
Naravno ovde nije problem sa open border policy već sa prvim delom tvrdnje koji pokazuje koliko stavovi i ideje aktivista nemaju blage veze sa zdravim razumom. Nije ni čudo što građani ignorišu ovu okupaciju. I to sa dobrim razlogom!

3 Oct 2011

Ekonomski programi II

Glavni ekonomista LDP iznosi načela i glavne ideje ekonomskog programa stranke. Prvi utisak je da je ovo jedan nazadni program za stranku koja je u značajnoj meri isticala liberalna načela. Ovaj intervju je nejasan, odgovori su nestrukturirani i čini se kao da Vladimir Kravčuk nije siguran šta želi da kaže u odgovorima (ostavljam mogućnost da je pogrešno interpretiran ili isečen od strane novinara, no onda LDP ne bi trebalo da drži na sajtu ovaj intervju.

Ekonomski programi LDP uvek su gotovo jedini isticali svest o potrebi sprovođenja strukturnih reformi u privrednom sistemu Srbije. Tranzicija je nedovršena u tako mnogo sektora. Ako prelistate ovaj intervju, nećete naći mnogo reformskih stavki, iako Vladimir Gligorov, za koga kažu da je uticao na ovaj program, upravo na to poziva.

Kada LDP kaže ukidanje monopola zaista se ne zna na šta misli. Jer sada nema previše državnih monopola (mada ima dosta dominantnih igrača). Tamo gde ih ima, sumnjam da bi neko bio spreman da se zalaže za njihovo ukidanje - vodovod, struja, železnice, putevi... A samo se državni monopoli mogu ukinuti. Ako se misli na antimonopolsku politiku to je prostor koji bi morao biti mnogo jasnije definisan. Smatram da je jedan od preduslova borbe protiv monopola otvoreno tržište. A to je u direktnom nesaglasju sa industrijskom politikom za koju se zalaže LDP. 

Vladimir Kravčuk ističe da su neophodne državne investicije u privredu i politika zaštite domaće proizvodnje. Jedini argument je "to svi rade". To znači ako ne možemo da nađemo primer gde je ukinuta zaštita ili gde država ne interveniše u privredu onda ne treba ni da pokušavamo to ovde. Ako neka zemlja ima šansu da se otrgne od partikularnih interesa koji rukovode industrijskom politikom onda je to mala korumpirana tranziciona zemlja jer bi ovde birači iz revolta podržali suprotstavljanje tajkunima i političarima. Da ne govorim o tome da takvih primera ima. Neozbiljno je da se bitna stavka ekonomskog programa na ovaj način strukturira. Ostaju otvorena pitanja: Koga treba štititi i zašto? Da li se podržavaju subnvecije, tako se čini, ili ne? Gde izvršiti privatizaciju? Plašim se da se odgovori na ova pitanja ne bi svideli velikom delu članstva LDP koji su i dalje čvrste liberalne orijentacije. 

Kasnija priča o saradnji sa svima nema neki poseban smisao. Pogotovo ne u situaciji u kojoj se zalažeš, barem načelno, za tržišnu privredu a onda propagiraš neku saradnju (kao da bi dolazak na vlast LDP-u dozvolio da diriguje smerom i intenzitetom saradnje). Ako se veruje da je tržište efikasan alokator resursa onda će ljudi kroz tržište sami naći put i način kako da sarađuju sa ljudima iz drugih zemalja - tu politici nije mesto u tržišnoj privredi.

Svaki liberalni ekonomista zna koliko je stabilan monetarni sistem fundamentala za opstanak slobodnog i prosperitetnog društva. Ne pomenuti inflaciju u trenutku kada je preko 10% i najviša u Evropi, dok nijedna druga stranka takođe to ne čini, je promašen politički zicer. Sa druge strane istaknuto je kako je potreban "transparentna i poštena poreska politika" a onda se kasnije ne vidi šta to znači. Sređivanje poreskog sistema jeste bitna stavka u reformama koje su neophodne. Nadam se da ćemo videti šta LDP misli o tome.

Još dve stvari, iako ne menjaju fundamentalni značaj napisanih redova, isticanje sindikata u drugoj rečenici ekspozea i zamena reči "liberalno" sa "efikasna", jasni su signali napuštanja starog puta kojeg se LDP barem u ekonomskim programima držao.

Nisam se trudio da hvalim dobre tačke koje se mogu videti kroz maglu. Nadam se da će ova kritika uticati na LDP da bolje strukturira svoje ideje o ekonomiji i istakne nekoliko stvari koje drugi nisu i tako poentira.

1 Oct 2011

Slobodni i odgovorni - trailer


Pred vama je foršpan za novi film u produkciji Libeka. Za desetak dana film će se naći na sajtu Libertarijanskog kluba. Film će biti takođe objavljen i preko našeg bloga. Uskoro...

(4.10.) Trailer 2