25 Jun 2012

Dubravka Stojanović o antigrađanskoj trdiciji

Srbija je zemlja jake i duge antikapitalističke i antigrađanske tradicije. U pretposlednjoj emisiji Peščanika, profesorka istorije, Dubravka Stojanović izlaže jedno istraživanje o stanju seljaštva u doba Kneza Miloša. Meni posebno interesantno predstavlja tvrđenje da je ruralni zakon o zemljišnom posedu sprečio novčanu i razmensku privredu, obeshrabrio kapitalnu akumulaciju i time trajno vezao seljake za svoju zemlju, glad i nemaštinu. Kako kapitalistička kultura nije mogla da se gradi na selu, animozitet prema progresivnom, građanskom pa i demokratiji prirodna je poseldica niza okolnosti čiji se pojedinačni aspekti upravo mogu čuti u emisiji. 

No comments:

Post a Comment