1 Jul 2012

Indeks kredibilnosti predviđanja

Čitajući finansije pala mi je na pamet ideja o formiranju indeksa kredibiliteta. Bilo bi dobro kada bi nakon svake prognoze, ili obećanja, raznih javnih ličnosti pratili realna zbivanja i kretanja i nakon prolaska određenog perioda, ocenjivali rezultate predviđanja ili obećanja. Bilo bi dobro kada bismo imali jedan sajt koji izbacuje ocene određenog broja javnih ličnosti i koji meri stepen kredibilnosti njihovih izjava. Tako bi i javnost bila bolje upoznata sa karakterom tih ličnosti a imali bismo i podsetnik svih laži, polu-istina i istina koje nam se serviraju kroz medije.

Tako na primer, ako bi sada budući ministar finansija izašao i rekao nema povećanja PDV, zamrzavanja penzija i plata i zasita tokom narednih godinu ili dve ne bude povećanja PDV, on dobija ocenu 5 za tu konkretnu izjavu. Ako na primer dođe do podizanja PDV, ali taj ministar da ostavku, ili bude nateran od ostatka vlade na takvu odluku, može dobiti ocenu 4 ili 3. Ako dođe do samo malog podizanja PDV u sklopu neke šire konsolidacije ali koja podrazumeva smanjenje plata i penzija, dobija 1 ili 2. Shvatate koncept.

Metodološki problema ko salate, na primer, da li ocene i prognoze mogu da se analiziraju pojedinačno, nezavisno od ostatka teksta u kome se nalaze ili se kredibilnost izjave ocenjuje kao celina. Tako u primeru, da li kredibilnost ocenjujemo na osnovu ispunjenja sve tri tačke ili za svaku tačku pojedinačno? Drugo, skala merenja bi bila verovtni problem, jer pored unošenja subjektivnosti u ocene koje je neminovno, razne skale daju razne uticaje te subjektivnosti ocene na ukupan rang kredibilnosti ličnosti. Treće, Koji period da posmatramo i koju važnost da pridodamo svakoj izjavi u oceni ukupne kredibilnosti?

Četvrto što mi sada pada na pamet je, ko će time da se bavi? Ko ima vremena. Mislim da bi formulisanje idneksa mogao da bude širi projekat, neke medijske kuće, think tanka i profesora/studenata a samo sprovođenje bi moglo da bude u interesu neke medijske kuće ili organizacije. Čak bi medijske kuće mogle da se pretplate na servis praćenja kredibilnosti izjava javnih ličnosti i na taj način biraju potencijalne komentatore i autore za svoje medije. Tako bi svaki od autora, javnih ličnosti i političara imao ocenu kredibilnosti, (IKP ocenu, npr. na skali od 1 do 5 sa dve decimale). Mislim da bi to pomoglo u radu medija i podiglo poverenje u janvo mnjenje, institucije, komentatore ali i medije, a moguće da postoji i poslovna šansa za ovakav projekat.

2 comments:

  1. Ni na kraj pameti dok sam pisao post. No ono što sam imao na umu nije baš sasvim pokriveno istinomerom, koji pokriva samo političare. Mene više zanima kredibilitet komnetatora i analitičara. Jer političari ipak imaju neku odgovornost, koliku toliku, jer na kraju relativni kredibilitet se ipak nekako oceni kroz izbore. Sa druge strane procene o ekonomiji, obećanja o rastu, investicijama i nezaposlenosti, rezultatima izbora i drugim zbivanjima, pogotovo sve to za ekonomske i političke analitičare. No Istinomer ipak je veoma blizu ove gornje ideje. Izvinjavam se svima na smetnji

    ReplyDelete