19 Jan 2013

Srbija, EU i Rusija: razgovor na Radio Beogradu

Pre par meseci sam kao član Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji učestvovao u pisanju rada "Srbija, Evropska Unija i Rusija - analiza ekonomskoh odnosa". Prezentacija tog papira je predstavljena nešto pre nove godine (gregorijanske) u Medija centru, sa dosta novinara, i na poziv Slobodana Nikolića, novinara sa Radio Beograda, Ivan Knežević i ja smo gostovali u emisiji U središtu pažnje na Prvom programu. Snimak možete pronaći ovde.

 Kratak rezime: ekonomski, za Srbiju je prirodno da sarađuje sa evropskim i balkanskim državama, mnogo više nego sa nekim drugim tržištima. Osim toga, investicije u Srbiju dominantno dolaze iz zemalja EU, najvećio deo doznaka naših radnika je takođe poreklom sa tog područja. Saradnja sa Rusijom se ne treba odbaciti, več se treba razvijati ali ne treba imati previše očekivanja od nje - barem u ekonomskom smislu. Sa druge strane, ako se pogleda nivo zajedničke saradnje i odnosa između zemalja članica EU i Ruske Federacije, vidi se da članstvo u tom međunarodnoj organizaciji nije nikakva prepreka već pre preporuka. Dobri su primeru Bugarske i Rumunije, koji su našem slučaju bliži nego slučaj Nemačke. Dalje, za bilo kakav preduslov uspešnog razvoja srpskog društva (a pre svega u ekonomskom smislu) potrebne su nam reforme, pre svega u oblasti vladavine prava i restrukturiranja javnog sektora, a kada je stanje takvo da najveći deo političke elite njih ne želi da sprovede, mehanizam pretpristupnih pregovora se može pokazati kao uspešan instrument za iniciranje i sprovođenje tih reformi.

No comments:

Post a Comment