20 Aug 2013

Stažiranje u Istraživačkoj jedinici LibeK-a

Naša partnerska organizacija, a mogu reći i saradnici i prijatelji iz LibeK-a organizuju ove godine po prvi put Istraživačku jedinicu u svom okviru. Njen glavni cilj biće istraživanje ekonomskih politika i predlozi ekonomskih reformi. U okviru istraživačke jedinice se otvraju dva slobodna mesta za stažiranje od godinu dana, sa početkom u oktobru. Možete pročitati ceo tekst konkursa ispod. Club von Neumann će pružiti podršku ovom projektu preko kreiranja i sprovođenja programa obuke i podizanja kapaciteta mladih istraživača. Izabranim stažistima obećavamo kvalitetan program i dosta krvi, znoja i suza ali zato dosta novog znanja. Javnosti obevaćamo kvalitetne radove mladih istrraživača saradnika koji će, nadamo se, malo uzdrmati učmalost javnosti i ponuditi dobra rešenja za nagomilane probleme. Širite vesti!


UTORAK, 20.08.2013.

Objavljujemo da je zvanično počeo konkurs za našu ISTRAŽIVAČKU JEDINICU.
U okviru Istraživačke jedinice otvaraju se 2 slobodne pozicije za dvosemestralno stažiranje. Pročitajte ceo tekst konkursa.  
Libertarijanski Klub LIBEK pokrenuo je, od svog osnivanja 2008. godine, različite obrazovne inicijative od kojih su najznačajnije prerasle u tradicionalne programe - za srednjoškolce i društvene aktiviste (seminar Politika pojedinca) kao i za studente (Akademija liberalne politike). Uživajući ozbiljnu međunarodnu reputaciju, Libek je postao i stožerna organizacija za pokretanje pojedinačnih studentskih organizacija na raznim fakultetima "Studenti za slobodu" u okviru međunarodne mreže European Students for Liberty. Pored edukacije, Libek je centralna organizacija nove Fiskalne koalicije u Srbiji "Odbrani novčanik" koja se bavi javnim zagovaranjem političkih i ekonomskih reformi.
Kao deo svojih programskih aktivnosti i kao važan iskorak ka daljoj institucionalnoj izgradnji, Libek od ove godine pokrećeISTRAŽIVAČKU JEDINICU koja će se baviti analizom stanja ekonomije, ekonomske politike i javnih finansija. Rezultat rada biće predlozi reformi kroz zagovaranje javnih politika.
U okviru Istraživačke jedinice otvaraju se 2 slobodne pozicije za dvosemestralno stažiranje.
Tražimo:
 • studente završnih godina fakulteta u Beogradu (prednost će biti ukazana studentima koji su polagali ispite iz ekonomije)
 • snažnu motivaciju za rad i istraživanje
 • poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Powerpoint, Internet)
 • visoke analitičke sposobnost
 • želju za usavršavanjem i učenjem
 • odgovornost i poštovanje rokova
 • interesovanje za oblasti ekonomskih i društvenih nauka
Nudimo:
 • znanje iz oblasti ekonomije i ekonomske politike koje se ne stiče na fakultetu
 • iskustvo u stimulišućem radnom okruženju
 • specijalizaciju u ekonomskoj analizi
 • mentoring i konstantno praćenje napretka
 • obuku o naprednom korišćenju potrebnih kompjuterskih alata i tehnika (eViews, SPSS, Excel)
 • fleksibilno part-time radno vreme
 • mogućnosti za objavljivanje tekstova u Internet i štampanim medijima
 • mogućnost daljeg angažmana na projektima LibeK-a i povezanih organizacija
 • posetu relevantnim institucijama, istraživačkim centrima i institutima
 • mogućnost učestvovanja na regionalnim i međunarodnim konferencijama.
Program stažiranja traje dva semestra, od oktobra 2013. do oktobra 2014. godine, a odvijaće se u posebno za to opremljenim prostorijama Libek-a. Stažiranje podrazumeva pored programa obuke i pisanje stručnih tekstova u različitim formatima te finalnog rada na odabrane teme pod supervizijom mentora. Od stažista se očekuje da, u skladu sa svojim interesovanjima, uzmu učešće u ostalim aktivnostima Libeka. Program ne uključuje novčanu nadoknadu, ali takođe ni nikakve poslove kancelarijskog karaktera. Svrha je da se proširi znanje studentima koje oni drugde ne mogu da dobiju i da im se pomogne da postanu stručni u datim oblastima. Vreme koje se očekuje da stažisti posvete poslu iznosi oko deset časova nedeljno (uključujući vreme provedeno u kancelariji i izvan nje). Izabrani kandidati će, takođe, pohađati i stručni šestomesečni kurs o modelima i tehnikama društvenog istraživanja koji se odvija u sklopu Libekovog projekta Građani za prosperitet, a koji će ih dodatno obučiti da se bave izučavanjem društvenih fenomena.
Ako želiš da budeš deo mladog i uspešnog tima u razvoju, daš svoj doprinos razvoju društva kroz analizu problema i preporuke za njihovo rešavanje, imaš želju za učenjem i napredovanjem, prijavi se! Pošalji svoj CV i motivaciono pismo (na po jednoj strani) na istrazivacka@libek.org.rs do 15. septembra. Kandidati koji uđu u drugi krug izbora će biti pozvani na intervju. Ukoliko želiš dodatne informacije, možeš se raspitati na 069/222-09-08.


1 comment:

 1. Kakva sjajna prilika za volontiranje

  ReplyDelete