12 Apr 2012

Izdržavanje države

Mreža za političku odgovornost, zajedno sa prijateljima iz Libeka pokrenula je projekat "Izdržavanje države". Na stranici možete naći nekoliko interesantnih videa koji ilustruju naš javni sektor. Podržali smo ovaj projekat pišući tekstove na stranici čas ekonomije. Harberger je pisao o privatnom i javnom sektoru, ja o penzionom sistemu i reformi a Mihailov tekst je o javnom dugu.

Izdvojio bih i moj omiljeni od tri videa

No comments:

Post a Comment