21 Dec 2012

Destruktivna moć olovke
Ranije sam preneo video I, Pencil koji je inspirisan tekstom Leonard E. Reada, a koju je naširoko popularizovao Milton Friedman u serijalu Free to Choose. Ova kratka priča ilustruje kompleksnost društvenog poretka tržišta koji mobiliše stotine hiljada ljudi, njihov rad, mašine i tehnologiju kako bi se proizvela jedna vrlo jednostavna sprava poput drvene olovke. Ova priča na najbolji način ilustruje koliko je zapravo važna interakcija ogromnog broja pojedinaca. Sistemu cena, konkurencije i tržišta omogućava da se potrebne informacije, znanja i procesi prenesu sa jednog kraja Sveta na drugi a da roba, poput drvene olovke, nastane i doputuje do krajnjeg korisnika.

Gornji video koji sada prenosim dodatno doprinosi objašnjenju važnosti spontanog društvenog poretka tržišta. Odnosno, prikazuje se još jedna važna karakteristika prenosa informacija i znanja. A to je kreativna destrukcija. Taj proces podrazumeva odstupanje od starih metoda proizvodnje i oslobađanja resursa koji su bili uposleni u takvoj strukturu, radi ulaganja ljudskog napora, resursa i mašina u nove bolje metode proizvodnje. Ovaj koncept formulisao je veliki ekonomista Joseph Schumpeter i smatrao ga je fundamentalim za napredak i ekonomski progres. On se oštro protivio svakom vidu društvenih napora, privatno ili kroz državne subvencije i intervencije, koji teže ka očuvanju prevaziđenih metoda proizvodnje. Tako je, zbog svoje efikasnosti u zadovoljenju ljudske potrebe i jeftinoći proizvodnje, obična olovka zamenila stotinama godina primenjivano pero za pisanje.


1 comment:

  1. Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
    za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

    ReplyDelete