8 Jul 2013

Altiparmakov o javnim finansijama

Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, izgleda da je manje oprezan u odnosu na svoje kolege jer u vezi sa stanjem javnih finansija u Srbiji češće koristi izraze kriza javnog duga ili grčki scenario, i prvi je rekao da plate u javnom sektoru i penzije ne treba zamrzavati već smanjivati. Dva njegova nastupa u medijima možete pročitati ovde u Blicu i Politici.

Stanje u javnim fiannsijama je zaista alarmantno i treba ga opisivati onakvim  kavkim jeste, a ne širiti lažni optimizam. Sa obzirom na naše donosioce odluka, ako se ne viče požar, vatra se neće ugasiti. A možda neće ni tada, ali barem možemo reći da smo vikali.

No comments:

Post a Comment