11 May 2012

Seminari u Sloveniji

Krajem leta u Sloveniji održavaju se Liberty Camp i Liberty Academy u ogranizaciji "Društva Svetilnik". Ovaj seminar pridodao bih starom postu o letnjim školama i praksama, mada bih ga stavio na prvo mesto liste.

No comments:

Post a Comment