22 Feb 2013

Evolucija društva i Božiji kompleks

Fantastičan pristup evolutivnoj teoriji društva i verovatno najbolja ilustracija Hajekove perspektive društvenog poretka koju sam ikada video. Tim Hartford, ime za pamćenje. Uživajte:

No comments:

Post a Comment