10 Feb 2013

Od Smita do Hajeka

Prethodni post preneo je citat Adama Smita koji je pisao o tome kako država ne treba da se meša u moentarnu politiku. Verujem da je misao iz narednog citata na istom tragu sa jasnom porukom:
"U potpunosi sam uveren da nijedna vlast nije, politički ili intelektualno, sposobna da pruži tačnu količinu novca koja je neophodna za miran ekonomski razvoj. U potpunosti se zalažem, zapravo, ubeđen sam, da nikada nećemo imati pristojan novac ponovo, pre nego što oduzmemo vlasti monopol u izdavanju novca, i dozvolimo konkurentskim institucijama... da izdaju novce koji konkurišu jedan drugom i dozvolimo ljudima da odluče koju vrstu novca preferiraju da koriste."
 F.A. Hayek, 1978

No comments:

Post a comment