20 Feb 2013

LibeK - 5 godina promocije liberalizmaPet godina Libertarijanskog Kluba - LibeK, najvažnije liberalne i libertarijanske organizacije na Balkanu. Pogledajte video koji je razultat rada na video seminaru koji je organizovala Friedrich Naumann fondacija. Ovaj video na sjajan način oslikava ozbiljnost i zalaganje aktivista i članova LibeKa i povezanih organizacija.

No comments:

Post a Comment