5 Jun 2013

Altiparmakov o merama štednje

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov u Politici predlaže smanjenje plata u javnom sektoru i penzija za oko 5-6 procenata kako bi se izbegla kriza javnog duga i realno/nominalno smanjenje u budućnosti. Računica je prosta i jasna, kada 3/4 budžeta ide na plate i penzije jedini način da se značajno smanji potrošnja da se dugoročno ograniči rast ove dve stavke. Dakle moraju se gađati plate i penzije ako želimo da izbegnemo bankrot. 

1 comment:

  1. "Računica je prosta i jasna, kada 3/4 budžeta ide na plate i penzije jedini način da se značajno smanji potrošnja da se dugoročno ograniči rast ove dve stavke"

    Pretpostavka je da nema otpuštanja, jer rashod=prosečna plata*broj zaposlenih, znači postoji alternativa, isti efekat ako plata konstanta i broj zaposlenih smanji za 5%.
    Umesto da se pijavice skinu sa tela bolesnika, njima svima se stavlja omča oko vrata da manje sišu krv..
    Takođe, svi penzioneri se izjednačavaju a poznato je da ima puno parazita sa visokim penzijama koji dižu prosek (aritmetička sredina osetljiva na extreme). Otud, poštene penzionere bolje je poslati na tuširanje u gasne komore nego im crkavicu smanjivati..

    ReplyDelete