25 Jan 2012

Greg Mankiw o Obami i Stimulusu

Na blogu Profesora Grega Mankiwa pronašao sam jedan tekst koji je napisao 2009. godine povodom stupanja na vlast Obame i njegovih mogućih planova za ekonomsku politiku i oporavak ekonomije. Evo na koji način je Mankiw iskazao skepticizam, što je pogotovo interesantno dan nakon Obaminog State of The Union Address.

No comments:

Post a comment